مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 96
حجم 183 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

آموزش ضمن خدمت  به کلیه آموزش هایی که افراد در طول دوران خدمت در سازمان و حتی در برداشت گسترده تر برای دوران بازنشستگی طی می نمایند، اطلاق می گردد (فیروزی و دیگران، 1393، ص 38).

 

 

آموزش ضمن خدمت به افرادي ارائه مي گردد كه به استخدام دولت و يا سازمانها در آمده باشند، به عبارتي ديگر شرط اساسي برخورداري از اين نوع آموزش آن است كه فرد رسماً در استخدام سازمان باشد. مقصود اصلي آموزش ضمن خدمت پر كردن خلاء مربوط به اطّلاعات شغلي كاركنان و افزايش اطّلاعات، معلومات، تخصص ها و بهبود روابط اداري كاركنان مي باشد. بنابراین آموزش ضمن خدمت از لحاظ سازمانی به آن نوع آموزشی اطلاق می شود که عموماً پس از استخدام فرد در سازمان صورت می پذیرد. با توجه به این واقعیت، تعاریف مختلفی از آموزش ضمن خدمت کارکنان ارائه شده است که در زیر برخی از آنها را ذکر می کنیم.

 

 

جان اف.می در تعریف آموزش ضمن خدمت می گوید : آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود نظامدار و مداوم مستخدمین از نظر دانش، مهارت ها و رفتارهایی که به رفاه آنان و سازمان محل خدمتشان کمک نماید.

 

 

 

 

فهرست مطالب

بخش اول مبانی نظری آموزش ضمن خدمت12 

2-1- 1- مقدمه    12
2-1-2- مفهوم آموزش    13
2-1-3- ضرورت آموزش    16
2-1-4- آموزش کارکنان    17
2-1-5- ضرورت آموزش کارکنان در سازمان    17
2-1-6- تاریخچه آموزش کارکنان    21
2-1-7- ویژگی ها و اصول اساسی آموزش در سازمان    22
2-1-8- مزایای آموزش کارکنان    25
2-1-9- انواع آموزش    27
2-1-10- آموزش ضمن خدمت    28
2-1-11- روش های آموزش ضمن خدمت    29
2-1-12- برنامه ریزی دوره های آموزشی    32
2-1-13- تاریخچه آموزش ضمن خدمت در جهان    32
2-1-14- تاریخچه آموزش کارکنان در ایران    34
2-1-15- ماهیت آموزش ضمن خدمت    35
2-1-16- ویژگی ها و اصول آموزش ضمن خدمت    36
2-1-17- اهداف آموزش ضمن خدمت    37
2-1-18- سودمندی های آموزش ضمن خدمت38
2-1-19- برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت    38
2-1-20- مراحل برنامه ریزی آموزش های ضمن خدمت    39
2-1-21- تعیین نیازهای آموزشی کارکنان    41
2-1-22- اهمیت و ضرورت آموزش ضمن خدمت    43
2-1-23- فرآیند آموزش نیروی انسانی    45
2-1-24- اهداف نیازسنجی    46
2-1-25- منابع نیازهای آموزشی ضمن خدمت    47
2-1-26- روش های نیازسنجی    47
2-1-27- ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت      48
2-1-28- مراحل ارزشیابی دوره های آموزشی    49
2-1-29- ضرورت انجام ارزشیابی    50
2-1-30- مبانی قانونی آموزش کارکنان دولت    50

بخش دوم :: رابطه بین آموزش ضمن خدمت و رضایت شغلی 73
2-3-1- جنبه آموزشی کارکنان در رضایت شغلی 73  

 

بخش سوم : پیشینه تحقیق  آموزش ضمن خدمت75 

2-4-1- مروری بر پیشینه و مبانی نظری پژوهش آموزش ضمن خدمت در ایران    75
2-4-2- مروری بر پیشینه و مبانی نظری پژوهش آموزش ضمن خدمت در جهان76
چارچوب نظری تحقیق    79

منابع

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت از free


مطالب تصادفی